AT tanfolyamok

további tanfolyamok
AT tanfolyamok
További tanfolyamok

általános szerződési feltételek

1. A továbbképzések szervezője (szervező)

Szolgáltató neve: AT Workshops BP Kft.

Képviselő: Szentei-Varga Viola

Székhelye: 2200 Monor, Bem utca 30.

Cg.01-09-400042

Adószám: 27838891-1-13

Közösségi adószám: HU27838891

E-mail címe: contact@atworkshopsbudapest.hu

Telefonszáma: +36 20 278 9961

Tárhely szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: PowerPages Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12. contact@powerpages.hu

 

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) AT Workshops BP Kft. által szervezett továbbképzések, tanfolyamok részvételi feltételeit tartalmazzák. A tanfolyamokon részt venni kívánók a jelen honlapon, az adott tanfolyam webshopban történő megrendelésével jelezhetik részvételi szándékukat. A megrendelés kizárólag a jelen ÁSZF tartalmának ismeretében és elfogadásával küldhető meg az elektronikus rendszeren keresztül.

2. Jelentkezési feltételek

Képzéseinkre jelentkezni kizárólag a honlapon keresztül lehetséges. A megrendelés / regisztráció csak abban az esetben küldhető el, ha minden csillaggal jelzett mező kitöltésre kerül, különös tekintettel az Általános Szerződési feltételek elfogadására (alul). Ha bármely mező nem kerül kitöltésre, az elektronikus rendszer nem engedi elküldeni a megrendelést.
A helyesen kitöltött megrendelés / regisztráció elküldését követően azonnal megjelenik a képernyőn az elküldést igazoló rövid üzenet, majd automatikus üzenetben elküldi a rendszer az átutaláshoz szükséges információt.

A megrendelés / regisztráció elküldése semmilyen kötelezettséggel nem jár egyik fél részéről sem.  A megrendelés / regisztráció nem jelenti a képzésre való automatikus bekerülést.

Bizonyos képzéseink tekintetében fenntartjuk a jogot, hogy szakmai összeférhetetlenségre való tekintettel visszautasítsuk a jelentkezést. Erről privát levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

3. Szerződés

A webshopban történt megrendelésre küldött visszaigazoló e-mail a jelentkező ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés – a jelen ÁSZF, valamint a megrendelés és a visszaigazolás tartalma szerint – a tandíj első (vagy teljes) részletének befizetésével létrejön a jelentkező és a szervező között.

4. a Tanfolyamokon való részvételi díjak

Az adott tanfolyam webshopban lévő adatlapja tartalmazza a megrendelésre kerülő tanfolyam díját, így azt a megrendelés és a visszaigazoló email is tartalmazza.
Az árak angol fontban vagy magyar forintban kerülnek feltüntetésre.  Vállalkozó fenntartja a jogot a tanfolyami díjak valamint a tanfolyam devizanemének változtatására – a devizaárfolyam jelentős változásának függvényében.
Vállalkozó a számlákat 0% ÁFA tartalommal állítja ki mindaddig, ameddig alanyi adómentessége fennáll. Ha törvény vagy jogszabály miatt az alanyi adómentessége megváltozik, akkor az ÁFA törvény előírása szerinti ÁFA kulcs kerül felszámításra a nettó árakra.

 

5. a részvételi díj fizetési feltételei

Helyet biztosítani az adott tanfolyamra kizárólag akkor áll módunkban, ha a jelentkező legalább a foglaló vagy a teljes részvételi díj összegét megfizeti és az összeg jóváírása az előre megadott fizetési határidőig megtörténik. A tanfolyam megrendelését követően megküldött visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket a fizetés módjáról.
A foglaló beérkezésének határideje: a visszaigazolás megküldésétől számított 5 munkanap.
A beérkező foglalóról 5 munkanapon belül visszaigazolást küldünk. Kizárólag költségmentes utalásokat fogadunk. Amennyiben a foglaló/részvételi díj számlánkra történő utalása számunkra kezelési költséggel jár, azt a tanfolyam első napján, a helyszínen kérjük rendezni.
Amennyiben a visszaigazolásban szereplő határidőig a foglaló nem érkezik be, a jelentkező azonnal várólistára kerül, melyről értesítjük. Ezt követően a foglaló fizetésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben van még szabad hely az adott képzésre.
A fennmaradó díj befizetése a képzés első napján készpénzben a képzés helyszínén történik. Amennyiben utalni kívánja a fennmaradó részt is, annak legkésőbb 3 munkanappal a képzés megkezdése előtt meg kell érkeznie a Szervező bankszámlájára.

6. számlázás

Amennyiben a foglaló (vagy teljes összeg) befizetéséhez előre kiállított számla szükséges, ezt kérjük, hogy a számlázási és postázási adatok e-mailben történő megküldésével, a jelentkezés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül, AZONNAL jelezzék számunkra. Ez esetben a fizetés a számla kiküldését követően esedékes. Minden ellenkező esetben a számla utólag kerül kiállításra.

FIGYELEM!
Az átutalás során kérjük a közlemény rovatba beírni a megrendelés számot, a tanfolyam és a résztvevő nevét.
Amennyiben nem kapunk számlázási adatokat, úgy a megrendeléskor megadott adatokra állítjuk ki a számlát. A kiállított számla utólagos módosítása  / sztornózása adminisztrációs költséget von maga után: 20.000 Ft + áfa számlánként.

7. tanfolyam elmaradása

Amennyiben a tanfolyam a szervezők érdekkörében felmerült bármely ok miatt, vagy elegendő résztvevő hiányában a meghirdetés ellenére elmarad, arról legkésőbb 2 héttel a képzés megkezdése előtt értesítjük a résztvevőket e-mailben. Ebben az esetben a befizetett foglalót/részvételi díjat a képzés elmaradásáról szóló értesítés megküldését követő 10 munkanapon belül visszautaljuk, vagy amennyiben azt a jelentkező kéri, az összeg átvihető más, illetve később megtartandó képzésre is.

8. felmondási / elállási feltételek

Felmondást kizárólag írásban, e-mail útján fogadunk el.
Jelentkező a felmondási/elállási jogát – a befizetett összeg visszatérítésével vagy más képzésre való átvitelével – kizárólag a szerződéskötéstől számított 14 napon belül gyakorolhatja azzal, hogy a felmondás/elállás napja nem lehet a képzés megkezdése előtti 30 napon belüli. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 30 napon belüli felmondás/elállás esetén a jelentkező által befizetett összeg nem kerül visszatérítésre és nem vihető át más képzésre, tekintettel arra, hogy ez esetben a képzés átszervezése a szervező számára súlyos nehézségeket, többek között anyagi károkat okozhat vagy akár lehetetlenné teszi az átszervezést.
Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással fogadunk el felmondást, ebben ez esetben az összeget átvisszük más vagy későbbi képzésre.

9. részvételi feltételek

Képzéseink államilag elismert végzettséggel rendelkező sport- és egészségügyi szakemberek vehetnek részt. Államilag elismert képesítés a felsőfokú egészségügyi- (gyógytornász, orvos) vagy OKJ-s végzettség (egészségügyi nyilvántartási számmal rendelkező sport-és gyógymasszőr, rehabilitációs edző, sportfizioterapeuta). Ennek meglétéről az első jelentkezéskor a bizonyítvány másolatának bemutatásával győződünk meg, amelyet a jelentkezést követően e-mailben kérünk elküldeni. A szervező fenntartja a jogot, hogy a bemutatott, végzettséget igazoló dokumentum alapján mérlegelve fogadja el vagy utasítsa el jelentkezést.

A képzésekről maximum a teljes képzési idő 10%-ának megfelelő hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem jelentkezhet és oklevélre sem jogosult. Egy következő képzésen a kiesett idő pótolható külön térítés ellenében, melynek díjáról a hiányzás mértékének és a képzés teljes díjának függvényében egyedi mérlegelés alapján dönt a szervező, amelyről a jelentkezőt e-mailben tájékoztatja.

10. helyszín, időtartam

A képzések helyszínéről és az időbeosztásról a képzés megkezdése előtti 10 munkanapon belül kiküldött tájékoztató e-mailben értesítjük a hallgatókat.

11. oklevél

Képzéseinkről oklevelet állítunk ki a jelentkezési lapon megadott névre, amelyet az Anatomy Trains (UK & Europe) Ltd küld ki emailben.
Amennyiben a képzés vizsgával zárul, oklevelet kizárólag a sikeres vizsgát tett hallgatók kapnak.
Az oklevél 1 példányának díja a képzés díjában benne foglaltatik. Minden további másolat, fordítás díja a hallgatót terheli, az ügyintézés az Anatomy Trains (UK & Europe) Ltd irodán keresztül történik, ennek díját is az iroda szabja meg.

12. ismétlés

Hallgatóink a már elvégzett tanfolyamokra bejöhetnek ismételni, ez esetben a részvételi díj 50%-át kell kifizetniük.
Amennyiben az adott tanfolyamon a hallgatók elérték a maximális létszámot, a szervező és az oktató mérlegelésén múlik, hogy fogad-e ismétlőt és milyen feltételekkel.

13. fényképezés, felvételek készítése

Képzéseinken az ott folyó munkáról képeket, felvételeket készítünk. A jelentkezéssel minden hallgató egyúttal hozzájárul ezen felvételek készítéséhez és promóciós céllal történő felhasználásához.
A hallgatók csak az oktató engedélyével és az általa meghatározott módon készíthetnek felvételeket a képzéseken, és azokat nyilvánosan nem használhatják fel, csak kizárólag egymás között, zárt-titkos csoportokban vagy nem listázott formában tehetik fel az internetre.

14. kapcsolattartás

A képzésekkel kapcsolatosan kizárólag e-mailben történő kommunikációt fogadunk el az alábbi e-mail címen: contact@atworkshopsbudapest.hu

15. szellemi tulajdonjogok

A honlapon és a képzési jegyzetekben található tartalmak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót) szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogosultjai a szervezők (AT Workshops BP Kft. és az Anatomy Trains (UK & Europe) Ltd). Ezen tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a szervezők előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. A honlapon és képzési anyagokban található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.

16. panaszügyintézés

A jelentkező a szervezők szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fent megadott panaszkezelési elérhetőségein terjesztheti elő: contact@atworkshopsbudapest.hu

A szóbeli panaszt a szervezők azonnal kivizsgálják és szükség szerint orvosolják, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szervezők a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjukról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel, és annak egy másolati példányát
– személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a jelentkezőnek átadják,
– telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a jelentkezőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldik, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a szervezők kötelezően egyedi azonosítószámmal látják el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a szervezők a jelentkezővel kötelesek közölni. A szervezők az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül kötelesek megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a jelentkezőhöz eljusson. Ha a panaszt a jelentkező elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szervezők kötelesek öt évig megőrizni.

 

17. egyéb jogsérétsi lehetőségek

Amennyiben a szervezők és a jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a jelentkező számára:
– Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál
(https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok)
Amennyiben jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület:
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet a szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

– Bírósági eljárás:
Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.