AT tanfolyamok

további tanfolyamok
AT tanfolyamok
További tanfolyamok

ÁSZF

I. Általános szerződési feltételek

1. A továbbképzések szervezője (szervező)

Szolgáltató neve: Szentei-Varga Viola egyéni vállalkozó

Székhelye: 2200 Monor, Balassi Bálint utca 21/b, fsz 4.

Nyilvántartási száma: 20143482

Adószáma: 60300375133

Statisztikai számjel: 60300375869023113

E-mail címe: contact@atworkshopsbudapest.hu

Telefonszáma: +36 20 278 9961

Tárhely szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: PowerPages Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12. contact@powerpages.hu

 

 Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szentei-Varga Viola egyéni vállalkozó által szervezett továbbképzések, tanfolyamok részvételi feltételeit tartalmazzák. A tanfolyamokon részt venni kívánók a jelen honlapon, az adott tanfolyam webshopban történő megrendelésével jelezhetik részvételi szándékukat. A megrendelés kizárólag a jelen ÁSZF tartalmának ismeretében és elfogadásával küldhető meg az elektronikus rendszeren keresztül.

2. Jelentkezési feltételek

Képzéseinkre jelentkezni kizárólag a honlapon keresztül, az adott tanfolyam webshopban történő megrendelésével lehetséges. A megrendelés csak abban az esetben küldhető el, ha minden csillaggal jelzett mező kitöltésre kerül, különös tekintettel az Általános Szerződési feltételek elfogadására (alul). Ha bármely mező nem kerül kitöltésre, az elektronikus rendszer nem engedi elküldeni a megrendelést.
A helyesen kitöltött megrendelés elküldését követően azonnal megjelenik a képernyőn az elküldést igazoló rövid üzenet, majd oktatásszervezőnk 5 munkanapon belül megküldi a személyre szóló visszaigazolást a további teendőkről és információkról.

Az előjelentkezés küldése semmilyen kötelezettséggel nem jár egyik fél részéről sem. Előjelentkezés esetén a későbbiekben kiírt kurzusok időpontjáról e-mailben értesítjük az érdeklődőket, de ez további kötelezettséget nem jelent. Az előjelentkezés nem jelenti a képzésre való automatikus bekerülést.

Bizonyos képzéseink tekintetében fenntartjuk a jogot, hogy szakmai összeférhetetlenségre való tekintettel visszautasítsuk a jelentkezést. Erről privát levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

3. Szerződés

A webshopban történt megrendelésre küldött visszaigazoló e-mail a jelentkező ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés – a jelen ÁSZF, valamint a megrendelés és a visszaigazolás tartalma szerint – létrejön a jelentkező és a szervező között. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, iskolánk azt iktatja, így a szerződés megkötését követően hozzáférhető lesz. A szerződés nyelve magyar. Iskolánk nem veti magát alá magatartási kódex rendelkezéseinek.

4. a Tanfolyamokon való részvételi díjak

Az adott tanfolyam webshopban lévő adatlapja tartalmazza a megrendelésre kerülő tanfolyam díját, így azt a megrendelés és a visszaigazoló email is tartalmazza.
Az árak ellenkező jelzés hiányában forintban és nettó áron kerülnek feltüntetésre. Vállalkozó a számlákat 0% ÁFA tartalommal állítja ki mindaddig, ameddig alanyi adómentessége fennáll. Ha törvény vagy jogszabály miatt az alanyi adómentessége megváltozik, akkor az ÁFA törvény előírása szerinti ÁFA kulcs kerül felszámításra a nettó árakra. ??

5. a részvételi díj fizetési feltételei

Helyet biztosítani az adott tanfoyamra kizárólag akkor áll módunkban, ha a jelentkező legalább a foglaló vagy a teljes részvételi díj összegét megfizeti és az összeg jóváírása az előre megadott fizetési határidőig megtörténik. A tanfolyam megrendelését követően megküldött visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket a fizetés módjáról.
A foglaló beérkezésének határideje: a visszaigazolás megküldésétől számított 5 munkanap.
A beérkező foglalóról 5 munkanapon belül visszaigazolást küldünk. Kizárólag költségmentes utalásokat fogadunk. Amennyiben a foglaló/részvételi díj számlánkra történő utalása számunkra kezelési költséggel jár, azt a tanfolyam első napján, a helyszínen kérjük rendezni.
Amennyiben a visszaigazolásban szereplő határidőig a foglaló nem érkezik be, a jelentkező azonnal törlésre kerül, külön értesítés nélkül. Ezt követően a foglaló fizetésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben van még szabad hely az adott képzésre.
A fennmaradó díj befizetése a képzés első napján készpénzben a képzés helyszínén történik. Amennyiben utalni kívánja a fennmaradó részt is, annak a képzés első napját megelőző napig be kell érkeznie számlánkra. Utólag utalást nem fogadunk el!

6. számlázás

Amennyiben a foglaló (vagy teljes összeg) befizetéséhez előre kiállított számla szükséges, ezt kérjük, hogy a számlázási és postázási adatok e-mailben történő megküldésével, a jelentkezés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül, AZONNAL jelezzék számunkra. Ez esetben a fizetés a számla kiküldését követően esedékes. Minden ellenkező esetben a számla utólag kerül kiállításra, de ez esetben is kérjük a számlázási adatokat megküldeni e-mailben.

FIGYELEM!
Átutalásos számlát kizárólag a banki utaló nevére állítunk ki! Ettől eltérni nincs lehetőségünk!
Amennyiben nem kapunk számlázási adatokat, fiktív adatokra állítjuk ki a számlát. Visszamenőleg nem áll módunkban másik számlát kiállítani.

7. tanfolyam elmaradása

Amennyiben a tanfolyam a szervezők érdekkörében felmerült bármely ok miatt, vagy elegendő résztvevő hiányában a meghirdetés ellenére elmarad, arról legkésőbb 2 héttel a képzés megkezdése előtt értesítjük a résztvevőket (e-mailben). Ebben az esetben a befizetett foglalót/részvételi díjat a képzés elmaradásáról szóló értesítés megküldését követő 10 napon belül, a jelentkező által igénybevett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza, vagy amennyiben azt a jelentkező kéri, az összeg átvihető más, illetve később megtartandó képzésre is.

8. felmondási / elállási feltételek

Felmondást kizárólag írásban, e-mail útján fogadunk el.
Jelentkező a felmondási/elállási jogát – a befizetett összeg visszatérítésével vagy más képzésre való átvitelével – kizárólag a szerződéskötéstől számított 14 napon belül gyakorolhatja azzal, hogy a felmondás/elállás napja nem lehet a képzés megkezdése előtti 30 munkanapon belüli. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 30 munkanapon belüli felmondás/elállás esetén a jelentkező által befizetett összeg nem kerül visszatérítésre és nem vihető át más képzésre, tekintettel arra, hogy ez esetben a képzés átszervezése a szervező számára súlyos nehézségeket, többek között anyagi károkat okozhat vagy akár lehetetlenné teszi az átszervezést.
Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással fogadunk el felmondást, ebben ez esetben az összeget átvisszük más vagy későbbi képzésre.

Azoknak, akik az adott képzésen értesítés és lemondás nélkül nem jelentek meg, a jövőben nem tudunk helyet biztosítani képzéseinken. Erről külön értesítést nem küldünk.

9. részvételi feltételek

Képzéseink kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező sport- és/vagy egészségügyi szakemberek, testnevelők vehetnek részt. Államilag elismert képesítés a szakmailag releváns (mozgásprogram vezetésére jogosító) felsőfokú vagy OKJ-s végzettség. Ennek meglétéről az iskolánkhoz történő első jelentkezéskor a bizonyítvány másolatának megküldésével győződünk meg. A bizonyítvány másolatának megküldését az oktatásszervező a jelentkezést követően e-mailben kéri. Érvényes vagy nem releváns bizonyítvány hiányában a jelentkező nem vehet részt képzéseinken.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bemutatott, végzettséget igazoló dokumentum alapján önállóan mérlegeljen a jelentkező fogadásáról.

A képzésen kizárólag az vehet részt, aki a képzés első napján a teljes fizetési kötelezettségének eleget tett.
A képzésekről maximum a teljes képzési idő 10%-ának megfelelő hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható és oklevélre sem jogosult. Egy következő képzésen a kiesett idő pótolható külön térítés ellenében, melynek díjáról a hiányzás mértékének és a képzés teljes díjának függvényében, egyedi mérlegelés alapján dönt a Szervező, melyről a jelentkezőt tájékoztatja.

10. Helyszín, időtartam

A tanfolyamok helyszíne és napi időrendje tájékoztató jelleggel a honlapon, az adott képzés ismertetőjénél fel vannak tüntetve. A végleges helyszínről és időbeosztásról azonban a képzés megkezdése előtti 10 munkanapon belül kiküldött tájékoztató levélben értesítjük a hallgatókat.

11. vizsgafeltételek

Amennyiben a képzés vizsgával zárul, az azon való részvétel díja a képzés díjában benne foglaltatik.
Ez azonban csak a képzést követően meghirdetett vizsgaidőpont(ok)ra vonatkozik. A vizsgaidőpont lemondása vagy sikertelen vizsga ismétlése esetén későbbi vizsgázásra 2000 Ft pótdíj fizetése ellenében van lehetőség, melyet a vizsga napján kell készpénzben rendezni.

12. oklevél

Képzéseinkről minden esetben oklevelet állítunk ki a Jelentkezési lapon megadott névre.
Amennyiben a képzés vizsgával zárul, oklevelet kizárólag a sikeres vizsgát tett hallgatók kapnak.
Az oklevél 1 példányának díja a képzés díjában benne foglaltatik. Minden további másolat, fordítás díja: 500 Ft/oklevél. Fordítást kizárólag angol nyelven állítunk ki.
Másolat vagy fordítás bármikor igényelhető.

13. ismétlés

Hallgatóink ismétlés céllal részt vehetnek olyan képzésen, melyen egyszer már részt vettek (vizsgától függetlenül). Ennek részvételi díja az aktuális képzési díj 50%-a.
Amennyiben a képzés teltházas (maximális létszámú), a Szervező mérlegelésén múlik, hogy fogad-e ismétlőt és milyen feltételekkel.

14. fényképezés, felvételek készítése

Képzéseinken az ott folyó munkáról képeket, felvételeket készítünk. A jelentkezéssel minden hallgató egyúttal hozzájárul ezen felvételek készítéséhez és promóciós céllal történő felhasználásához.
A hallgatók csak a Szervező engedélyével és az általa meghatározott módon készíthetnek felvételeket a képzéseken, és azokat nyilvánosan nem használhatják fel, csak kizárólag egymás között, zárt-titkos csoportokban vagy nem listázott formában tehetik fel az internetre.

15. kapcsolattartás

A képzésekkel kapcsolatosan kizárólag e-mailben történő kommunikációt fogadunk el az adatoknál megadott e-mail címen. A nem hivatalos formában küldött írásos üzenetek (sms, viber, messenger.. egyéb) nem tekinhetők hivatkozási alapnak.

16. szellemi tulajdonjogok

A honlapon és a képzési jegyzetekben található tartalmak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót) szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogosultja a Szervező. A honlapon és a képzései jegyzetekben található bármely szerzői jog alá tartozó tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához Sszervező előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. A honlapon és képzési anyagokban található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.

17. panaszügyintézés

A jelentkező a szervező szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi panaszkezelési elérhetőségen terjesztheti elő: contact@atworkshopsbudapest.hu

A szóbeli panaszt a Szervező azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
– személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a jelentkezőnek átadja,
– telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a jelentkezőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szervező kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szervező a jelentkezővel köteles közölni. A Szervező az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a jelentkezőhöz eljusson. Ha a panaszt a jelentkező elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szervező köteles öt évig megőrizni.

18. egyéb jogsérétsi lehetőségek

Amennyiben a Szervező és a jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a jelentkező számára:
– Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok)
Amennyiben jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület:
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet a szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

– Bírósági eljárás:
Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.